Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

3. Ohlasovňa (evidencia obyvateľstva)

3.1 Prihlásenie na trvalý pobyt
Potrebné doklady:
Vlastník domu (bytu):

 •  platný občiansky preukaz
 •  list vlastníctva ( pre právne účely ) alebo rozhodnutie o povoleni vkladu ( originál )

Manžel/manželka, nezaopatrené dieťa:

 •  platný občiansky preukaz
 •  oznámenie o uzavretí manželstva
 •  u dieťaťa rodný list, rozhodnutie súdu o zverení do výchovy

Nájomca domu (bytu):

 •  platný občiansky preukaz
 •  nájomná zmluva uzatvorená na dobu neurčitú s SBD alebo vlastníkmi (s overenými podpismi)

Obyvateľ bez užívacieho, alebo vlastníckeho vzťahu k nehnuteľnosti:

 •  platný občiansky preukaz
 •  vlastníci s listom vlastníctva (pre právne účely) alebo rozhodnutie o povoleni vkladu (originál)

3.2 Prihlásenie na prechodný pobyt
Potrebné doklady:
Vlastník domu (bytu):

 •  platný občiansky preukaz
 •  list vlastníctva ( pre právne účely ) alebo rozhodnutie o povoleni vkladu ( originál )

Manžel/manželka, nezaopatrené dieťa:

 •  platný občiansky preukaz
 •  oznámenie o uzavretí manželstva,
 •  u dieťaťa rodný list, rozhodnutie súdu o zverení do výchovy

Nájomca domu (bytu):

 •  platný občiansky preukaz
 •  nájomná zmluva s overeným podpisom vlastníka

Obyvateľ bez užívacieho, alebo vlastníckeho vzťahu k nehnuteľnosti:

 •  platný občiansky preukaz

3.3 Prehlásenie pobytu v rámci obce
Potrebné doklady:
Vlastník domu (bytu):

 •  platný občiansky preukaz
 •  list vlastníctva s 8 € kolkom z katastra

Manžel/manželka, nezaopatrené dieťa:

 •  platný občiansky preukaz
 •  oznámenie o uzavretí manželstva
 •  u dieťaťa rodný list, rozhodnutie súdu o zverení do výchovy

Nájomca domu (bytu):

 •  platný občiansky preukaz
 •  nájomná zmluva uzatvorená na dobu neurčitú s vlastníkom (s overenými podpismi)

Obyvateľ bez užívacieho, alebo vlastníckeho vzťahu k nehnuteľnosti:

 •  platný občiansky preukaz

3.4 Odhlásenie pobytu
Občan, ktorý odchádza trvalo žiť do zahraničia, je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu na území Slovenskej republiky ohlasovni obecného úradu doterajšieho miesta trvalého pobytu.
Ukončenie trvalého pobytu pri sťahovaní v rámci Slovenskej republiky občan hlási ohlasovni nového miesta trvalého pobytu pri prihlasovaní.
Potrebné doklady: platný občiansky preukaz

3.5 Potvrdenie o trvalom/prechodnom pobyte
Potrebné doklady:

 •  platný občiansky preukaz
 •  občan v zastúpení predloží úradom overené splnomocnenie

Poplatok: 5,- €

3.6 Zrušenie trvalého pobytu na návrh občana
Potrebné doklady: (tlačivo – Návrh na zrušenie trvalého pobytu)

 •  občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti
 •  list vlastníctva budovy alebo jej časti, nie starší ako 3 mesiace
 •  právoplatné rozhodnutie súdu o obmedzení užívacieho práva podľa § 146 ods. 2 a § 705a Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 526/2002 Z. z.
 •  právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení užívacieho práva
 •  právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení nájomnej zmluvy
 •  právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení užívacieho práva podľa § 146 ods. 2 a § 705a Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 526/2002 Z. z.
 •  právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva a o majetkovom vysporiadaní
 •  doklad o tom, že občan predložil na prihlásenie sa k trvalému pobytu neplatný, falšovaný, vedome pozmenený alebo cudzí doklad
 •  právoplatné rozhodnutie stavebného úradu o odstránení stavby
 •  skončenie platnosti nájomnej zmluvy uzatvorenej na dobu určitú
 •  dohodu o ukončení nájmu

 

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka